Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - MAX travel

Platnost od 15.4.2016

1. Úvodní ustanovení
Společnost MAXtravel, IČ: 12336521 se sídlem: Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice vedená v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu A, vložce 10099. MAXtravel je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří s kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o prodeji zájezdů, popřípadě služeb (např.ubytování, parkování na letišti...), na něž se nevztahuje zákon o cestovním ruchu č. 159/1999 Sb.

2. Nabídka a obsah
Nabídka zájezdů uvedených na stránkách Agentury, popřípadě jinak předána klientovi je vždy uvedena se jménem pořádající cestovní kanceláře. MAXtravel přes veškerou svou snahu neručí za obsah a fotografie nabídky, která je přebírána od cestovních kanceláří, taktéž nezaručuje, zda je zájezd volný či nikoliv. Vyhrazujeme si právo na opravu případných chyb a nepřesností bez předchozího upozornění. Údaje o produktech uvedených na těchto stránkách byly zpracovány na základě dostupných informací od zastoupených cestovních kanceláří a mohou obsahovat nepřesnosti, či chyby. Nabídka a objednávka nezakládají nárok na uzavření smlouvy o zájezdu.

3. Objednávka
Objednat zájezd, služby může jakákoliv osoba starší 18. let. Každý klient si může nezávazně objednat jakýkoliv počet zájezdů, služeb. Následně bude klient kontaktován (telefonicky, e-mailem, sms, či jinou cestou) pro upřesnění objednávky a navržení dalšího postupu vyřízení objednávky, nejpozději následující pracovní den od vytvoření objednávky.

4. Rezervace a smlouva o zájezdu
V návaznosti na objednávku klienta MAXtravel ​ provede rezervaci u dané cestovní kanceláře. Pokud je zájezd volný, MAXtravel ​ jej zarezervuje a informuje klienta o dalším postupu zašle návrh smlouvy o zájezdu e-mailem. S návrhem smlouvy o zájezdu obdrží klient i veškeré potřebné informace pro vyplnění, platbu zájezdu a informace do kdy je nutné vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu. V neposlední řadě, nedílnou součástí návrhu smlouvy o zájezdu jsou i Všeobecné smluvní podmínky dané cestovní kanceláře. Pokud klient nedodrží uvedené termíny (den i hodinu), zaslání podepsané smlouvy, jakožto i platby (zálohy i doplatku) nenese agentura odpovědnost za stornování rezervace, či zájezdu ze strany pořádající cestovní kanceláře. V případě, že bude zájezd vyprodaný, zpravidla kontaktujeme klienta e-mailem, telefonicky a navrhneme vhodné náhradní varianty.

5. Platba
Platba zájezdu je závislá na podkladech zaslaných klientovi s návrhem smlouvy o zájezdu. Z pravidla klient hradí 50% zájezdu při uzavření návrhu smlouvy o zájezdu a 50% do měsíce před nástupem na zájezd, pokud není uvedeno v podkladech pro platbu jinak. Zájezdy v režimu Last minute, či do měsíce před nástupem na zájezd hradí klient 100% hodnoty zájezdu (včetně všech služeb uvedených na smlouvě o zájezdu). Platba probíhá na účet cestovní agentury. Proti složení částky na účet/ bankovnímu převodu MAXtravel ​ nevystavuje doklad o zaplacení. Zákazníkovi jako doklad o zaplacení slouží výpis z účtu. Ve specifických případech může MAXtravel ​ požádat klienta o složení / převod částky přímo na účet pořádající cestovní kanceláře. U zájezdů na vyžádání – tj. zájezdů, které musí cestovní kanceláře vyžadovat přímo u zahraničních klientů, je MAXtravel ​oprávněn požadovat až 100% platby zájezdu předem před uzavřením návrhu na smlouvu o zájezdu. Pokud je zájezd zrušen, popřípadě pokud zájezd na vyžádání není již volný / možný klientovi prodat (zejména zájezdy na vyžádání), zavazuje se MAXtravel ​ k bezodkladnému vrácení složené částky klientovi zpět na účet.

6. Odbavení – Cestovní doklady
Veškeré příslušné cestovní doklady (jako: poukaz, vouchery, pokyny na cestu, pojištění, letenky atd.) dodá klientovi MAXtravel, popřípadě pořádající cestovní kancelář. Odbavení je zpravidla doručováno klientovi týden před nástupem na zájezd a to obratem od obdržení odbavení od cestovní kanceláře. MAXtravel ​ nenese odpovědnost za pozdní dodání odbavení způsobené cestovní kanceláří.

7. Storno podmínky zájezdů
MAXtravel ​ si neúčtuje storno poplatky ze zrušených zájezdů klientem. Na zájezdy se vztahují storno podmínky cestovní kanceláře, která zájezd pořádá. Výjimku tvoří prodej samostatných služeb a ostatního, kde činní storno poplatek výši skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však 100% hodnoty služby.

8. Reklamace
Reklamace na zájezd je třeba řešit s pořádající cestovní kanceláří, nejlépe ihned u zástupce cestovní kanceláře v místě pobytu, popřípadě je třeba zaslat bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 1. měsíce od návratu ze zájezdu). MAXtravel ​ nenese odpovědnost za nedodržení smlouvy o zájezdu a nabídnutých služeb, je však zákazníkovi vždy plně nápomocna tyto situace řešit. Reklamace na služby agentury jsou přijímány písemně (poštou na adresu sídla firmy, popřípadě e-mailem) a jsou vyřizovány v zákonné lhůtě.

9. Ochrana a zpracování osobních údajů
MAXtravel ​ se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v rámci platných právních předpisů. Osobní údaje budou předány zajišťující cestovní kanceláři pro plnění smlouvy a jejích všeobecných podmínek, popřípadě třetí straně pouze za účelem plnění dle těchto obchodních podmínek. Taktéž je může využít pouze MAXtravel ​ pro své marketingové účely. Nemůže je však z důvodů marketingu předat třetí osobě.